๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๒

บริบาลเผื่อผองชน | พุทธศักราช ๒๕๐๐-๒๕๐๙

พ.ศ. ๒๕๐๐
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา แพทย์จุฬาฯ รุ่น ๕ บัณฑิตผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลคนแรกเพื่อไปศึกษาต่อ ด้านประสาทศัลยศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์จะพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศให้มีจำนวนมากขึ้น

 

 

พ.ศ. ๒๕๐๒
ศาสตราจารย์นายแพทย์ กอบชัย พรหมมินทะโรจน์ หัวหน้าแผนกวิชาจักษุวิทยา

ประสบความสำเร็จการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Corneal Transpantation) เป็นรายแรกของประเทศไทย และถือเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะครั้งแรกของประเทศ

 

 

พ.ศ. ๒๕๐๘
ริเริ่มจัดตั้งคลินิกวางแผนครอบครัวแห่งแรกของประเทศและส่งเสริมการใช้ยาคุมกำเนิด ห่วงอนามัย และการทำหมันสตรี

พ.ศ.๒๕๐๙
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อการดูแลประชาชนในท้องที่ห่างไกล
เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๕๐๐-๒๕๐๙

  • ต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ ยาเม็ดคุมกำเนิดได้รับการเผยแพร่เพื่อการคุมกำเนิดเป็นครั้งแรกในโลก
  • พ.ศ. ๒๕๐๐ หลักการช่วยชีวิต ABC (Airway – Breathing – Circulation) ได้รับการตีพิมพ์และมีการใช้เครื่องช็อก และกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นครั้งแรกในสถานพยาบาล
  • พ.ศ. ๒๕๐๕ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกโดยใช้ metal ball spike head สำเร็จเป็นรายแรกของโลก
  • พ.ศ. ๒๕๐๗ วัคซีนป้องกันโรคหัด (measles) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นครั้งแรกในโลก