๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๓

ผลิดอกออกผล | พุทธศักราช ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐
โอนสังกัดจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พ.ศ. ๒๕๑๔
จัดตั้งหน่วยแพทยศาสตรศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านแพทยศาสตรศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาครูแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างสถาบันและในระดับนานาชาติ

 

๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนไตรายแรกของประเทศ

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาลและนิสิตแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ได้ จัดตั้งหน่วยแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการปะทะกัน ณ ถนนราชดำเนิน ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตแพทย์ ที่ได้รับความนิยม คือ การพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ มีการจัด ค่ายอาสาพัฒนา ออกไปสัมผัสชีวิตในพื้นที่ห่างไกล ทั้งได้เยี่ยมเยือนและเรียนรู้จากแพทย์รุ่นพี่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่

 

พ.ศ. ๒๕๑๖
เริ่มใช้แสง LASER ในการผ่าตัดตาครั้งแรกของประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๑๖
จัดตั้งห้องปฏิบัติการโครโมโซมแห่งแรก ของประเทศเพื่อการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางพันธุศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรศรี รมยะนันทน์
ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการโครโมโซมแห่งแรกของไทย


เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๕๑๐ – ๒๕๑๙

  • ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ นีล อาร์มสตรอง และ เอ็ดวิน บัซซ์ อัลดริน นักบินอวกาศที่ทางไปกับ ยานอะพอลโล ๑๑ และเป็นมนุษย์ ๒ คนแรกที่เหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์
  • พ.ศ. ๒๕๑๐ การปลูกถ่ายหัวใจประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของโลก ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
  • พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography – CT scan) เพื่อการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรก
  • พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการค้นพบเชื้อ Ebola เป็นครั้งแรกของโลก