๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๔

สร้างคนเพื่อประชา | พุทธศักราช ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙

โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท
พ.ศ. ๒๕๒๑

ริเริ่มโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ ผลิตแพทย์เพิ่มในท้องถิ่นห่างไกล และเป็นต้นแบบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน

 

พ.ศ. ๒๕๒๓
เปิดหน่วยรักษาฟื้นฟูความพิการบนใบหน้าแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

 


พ.ศ. ๒๕๒๕
ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดแยกแฝดสยามรายแรกของประเทศ และรายที่ ๓ ของโลก

 

พ.ศ. ๒๕๒๗
วินิจฉัยผู้ป่วยโรคเอดส์ รายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และดำเนินการจัดตั้งคลินิกนิรนามสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV
เป็นแห่งแรกของประเทศ

 

 

 


เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙

  • ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๒๑ หลุยส์ บราวน์ เด็กหลอดแก้วคนแรก (In Vitro Fertilization – IVF) ของโลกคลอดมีชีพ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • พ.ศ. ๒๕๒๒ องค์การอนามัยโลกประกาศความสำเร็จในการกำจัดโรคฝีดาษ หรือ ไข้ทรพิษทั่วโลก
  • พ.ศ. ๒๕๒๕ ประสบความสำเร็จในการคิดค้นอินซูลินของมนุษย์แบบสังเคราะห์
  • พ.ศ. ๒๕๒๖ ค้นพบเชื่อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome – AIDS) เป็นครั้งแรกของโลก