๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๕

ก้าวหน้านำสมัย | พุทธศักราช ๒๕๓๐ – ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๓๐
ประสบความสำเร็จในการรักษาภาวะการมีบุตรยากด้วยวิธีการผสมเทียมในหลอดแก้ว (Thailand First test-tube baby) เป็นรายแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

 

 

๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นครั้งแรกของประเทศ

 

 

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนตับเป็นครั้งแรก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๖
ริเริ่มการผ่าตัดผ่านกล้อง(arthroscopy) ครั้งแรกในไทย

 

 


เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๕๓๐ – ๒๕๓๙

  • ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ยา Zidovudine (AZT) ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เป็นครั้งแรกของโลก
  • พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มโครงการศึกษาพันธุกรรมในมนุษย์ (Human Genome Project) เพื่อทำการศึกษาตำแหน่งต่างๆของหน่วยพันธุกรรมในมนุษย์
  • พ.ศ. ๒๕๓๙ เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ที่มีความรุนแรงเป็นครั้งแรกทั่วโลก