๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๖

ก้าวไกลนวัตกรรม | พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙


พ.ศ. ๒๕๔๖
ริเริ่มการทำ ultrasound ๔ มิติ ในสตรีมีครรภ์ครั้งแรกในประเทศไทย

 

พ.ศ. ๒๕๔๗
ประสบความสำเร็จ ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากรกเด็ก เพื่อรักษาโรคธาลัสซีเมีย และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดได้หายขาดเป็นรายแรกของอาเซียน

 

พ.ศ. ๒๕๔๘
ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดรักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคพาร์กินสันและโรคดิสโทเนียด้วยเทคนิคใหม่เป็นครั้งแรกในไทย และเอเชีย

 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ธรณีพิบัติสึนามิ

คณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์ และบรรเทาสาธารณภัยในระยะเร่งด่วน รวมทั้งมีบทบาทและมีส่วนสำคัญในงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเพื่อส่งคืนสู่ครอบครัว


เหตุการณ์โลก | พุทธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙

  • ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันรอสลินในประเทศสกอตแลนด์ ประกาศความสำเร็จในการโคลนแกะชื่อ “ดอลลี่”
  • พ.ศ. ๒๕๔๔ การผ่าตัดระยะไกล (telesurgery) ข้ามมหาสมุทรแอดแลนติกประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกผ่าน telerobotic – assisted surgery
  • พ.ศ. ๒๕๔๖ เกิดการระบาดของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome) จากเชื้อ coronavirus เป็นครั้งแรกของโลก
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Human Papilloma Virus ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก USFDA เป็นครั้งแรก