๗ ทศวรรษโรงเรียนแพทย์ – ทศวรรษที่ ๗

ก้าวล้ำสู่อนาคต | พุทธศักราช ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน


พ.ศ. ๒๕๕๐
ประสบความสำเร็จ ในการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของมนุษย์ (Human Embryonic Stem Cells) สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 


พ.ศ. ๒๕๕๒
ประสบความสำเร็จ ในการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของมนุษย์ (Human Embryonic Stem Cells Bank) สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สายพันธ์เซลล์ต้นกำเนิดสายพันธ์ไทย ชื่อ Chula2.hES ได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกในระดับนานาชาติ และขึ้นทะเบียนกับสหภาพยุโรป

 


พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รับรางวัล ASPIRE to Excellence Awards สาขา Student Engagement ในการประชุมประจำปีของ The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2015 ณ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร นับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือด ด้วยเทคนิคล้างน้ำเหลืองก่อนการปลูกถ่ายไต โดยไม่ทำลายภูมิคุ้มกันทั้งหมดนับเป็นรายแรกในอาเซียนพ.ศ. ๒๕๖๐
ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรังขั้นรุนแรง โดยวิธีส่องกล้อง และจี้หลอดลมด้วยความร้อน (bronchial thermoplasty) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

 


เหตุการณ์โลก | ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

  • ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์อูฐในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่งอูฐเป็นครั้งแรกของโลก
  • พ.ศ. ๒๕๕๔ การปลูกถ่ายหลอดลมเทียม (artificial trachea) จากเซลล์ต้นกำเนิดประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก
  • พ.ศ. ๒๕๕๗ พบการระบาดครั้งรุนแรงของเชื้อ Ebola ที่แอฟริกาตะวันตก
  • พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสซิกาเป็นโรคระบาดระหว่างประเทศ