จากพื้นฐานสู่นวัตกรรม

อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง
ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้า

 

ชุดตรวจไตวายฉับพลันระยะเริ่มต้น

 

ชุดตรวจการนอนหลับ      

 

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน
รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ

 

เกมส์คลื่นสมอง ชะลออัลไซเมอร์

 

หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง