อุปกรณ์ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง

ผู้ประดิษฐ์

  • ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ ผู้ประดิษฐ์
  • ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Mr. Kasiraman Jayaraman บริษัท แวสคิวลาร์อินโนเวชั่นส์ จำกัด


คุณสมบัติ
สามารถใช้ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างโดยไม่ต้องผ่าตัด อุปกรณ์ทำจากโครงลวดนิทินอล (nitinol) ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถจดจำรูปร่างที่ถูกกำหนดไว้ได้ มีการเคลือบทองคำขาวที่พื้นผิวของอุปกรณ์ ทำให้เข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

หลักการทำงาน
อุปกรณ์ปิดรูรั่วหัวใจมีการใช้งานควบคู่ไปกับสายสวนหัวใจ โดยอุปกรณ์ปิดรูรั่วจะถูกยืดตรง แล้วใส่เข้าไปในสายสวนหัวใจ จากนั้นผู้รักษาจะทำการส่งสายสวนหัวใจเข้าไปตามหลอดเลือด เมื่อถึงตำแหน่งรูรั่ว ก็จะปล่อยอุปกรณ์ปิดรูรั่วออกมา อุปกรณ์จะคืนรูปในลักษณะเป็นจาน 2 จานประกบกัน เพื่อปิดรูรั่วระหว่างผนังกั้นห้องหัวใจ หลังจากใส่อุปกรณ์ไปแล้วพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาแทนการผ่าตัดได้

รางวัล
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ