ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยพาร์กินสัน

นักประดิษฐ์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณสมบัติ

• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินที่มั่นคงในผู้ป่วย ลดปัญหาการก้าวติดขัด ระยะก้าว ความเร็วในการเดิน จำนวนก้าวต่อนาที รวมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุจากการหกล้มของผู้ป่วยได้
• สามารถใช้ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งใช้เป็นไม้เท้าปกติได้
• ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในผู้ป่วยและได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพาร์กินสันและลดภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วย

 

หลักการทำงาน
ไม้เท้าเลเซอร์ทำงานโดยอาศัยหลักการกระตุ้นทางสายตาและสิ่งกระตุ้นทางการได้ยินโดยใช้แสงเลเซอร์และเสียงที่เปล่งออกมาจากไม้เท้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่าย

สิทธิบัตร
จดสิทธิบัตร ชื่อ “ไม้เท้าสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน”