รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้คิดค้นและพัฒนา

• ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ฉาย
• อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
• อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
• นายจิรายุ เทียมประสิทธิ์ และหน่วยกายอุปกรณ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่มาแนวคิด
การดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเท้า เช่น ปวดเท้า นิ้วเก เท้าแบน หรือมีปัญหาหนังแข็ง และแผลจากเบาหวานจำเป็นต้องมีการปรับรองเท้า และแผ่นรองเพื่อการรักษา ในอดีตรองเท้าที่มีขายทั่วไปในประเทศไทย มีขนาดไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย รวมทั้งไม่มีความลึกพอที่จะเติมแผ่นรองเพื่อการรักษาดังกล่าว จึงต้องผลิตรองเท้าให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งต้องใช้เวลา ทำให้ผู้ป่วยต้องรอนาน รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, รศ.(พิเศษ)พญ.ณัฎฐิยา ตันติ ศิริวัฒน์, ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ฉาย และนายจิรายุ เทียมประสิทธิ์ ได้ทำการศึกษาขนาดเท้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมีการวัดขนาดเท้าอย่างละเอียดนำมาคำนวณเป็นสูตร เพื่อทำหุ่นรองเท้า แล้วนำมาผลิตรองเท้าสุขภาพต้นแบบ โดยให้ผู้สูงอายุนำไปทดลองใช้ และนำมาปรับปรุงจนได้ขนาดและรูปแบบรองเท้าที่เหมาะสม สามารถลดปัญหาสุขภาพเท้าในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

• วัสดุด้านบนปรับขนาดได้ ระบายอากาศได้ดี
• โครงรองเท้ามีผนังด้านหลังและด้านข้างแข็งแรงอยู่ทรง
• พื้นด้านในมีความนุ่มยืดหยุ่นและหนาพอ สามารถถอดออกทำความสะอาด หรือปรับเปลี่ยนเป็นแผ่นรองเพื่อการรักษาได้
• พื้นด้านนอกมีความแข็งแรง มีแกน Steel Shank ไม่บิดงอเสียทรงง่าย และมีพื้นล่างกันลื่น
• รองเท้าหุ้มส้น หรือมีสายรัดส้น และมีความสูงของส้นไม่เกิน 1 นิ้ว

สิทธิบัตร
ได้รับการจดสิทธิบัตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้าสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” ในวันที่ 21 กันยายน 2555

ปัจจุบัน เนื่องจากวิทยาการที่ก้าวหน้าทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบที่นำมาผลิตรองเท้าร่วมกับปัจจัยของผู้ป่วยเช่น กิจกรรมที่แตกต่าง หรือภาวะความผิดปกติของเท้าที่ซับซ้อน ทำให้ต้องมีการศึกษาพัฒนารองเท้ารูปแบบต่างๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น รองเท้าสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด รองเท้าสำหรับใช้ในบ้าน รองเท้าสำหรับทำงานนอกบ้าน
เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้รองเท้าสุขภาพกระจายวงกว้างออกสู่ผู้สูงอายุทั่วไป จึงมีการทำสัญญากับบริษัทเอกชน โดยนำความรู้ทางการแพทย์ และผลจากการวิจัยมาผสมผสานกับความเชี่ยวชาญในการผลิตรองเท้าของบริษัทรองเท้า เปิดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพ และรองเท้ากึ่งสุขภาพ ซึ่งมีรูปแบบและสีสวยงามขึ้นที่ร้านรองเท้าสุขภาพของฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ตึก ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์